Hlavní stránka

Občanské sdružení (nyní spolek) FaraDay bylo oficiálně založeno přijetím prvních členů dne 18.12.2000. Předcházela samozrejme práce přípravného výboru. Výbor ve složení Jiří Michálek, Jiří Skála, Jiří Souček a Jan Stockel, se rozhodl po dlouhých a komplikovaných jednáních založit občanské sdružení (právnickou osobu), která by byla přímým pokračovatelem neformálního spolku NPS, fungujícího bez ohledu na měnící se režimy již přes třicet let. Výbor sepsal stanovy, které byly zaregistrovány u Ministerstva vnitra ČR dne 4.8.2000.

V současné době má sdružení 26 členů a je v zásadě otevřeno pro přijímání nových členů. Zájemce pořebuje získat doporučení nejméně dvou stávajících členů a o členství na zkušební dobu pak rozhodne členská schůze. Přihláška ve formátu Word je zde a zájemce by ji měl poslat předsedovi spolku.

Na těchto stránkách naleznete informace o minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti našeho spolku.

A zde několik pohledů na Faru - sídlo sdružení:

Fara - hlavní vchod Borecký kostel od jihu Sluneční hodiny na jižní stěně Sluneční hodiny se svým tvůrcem

 

Své připomínky sdělte prosím na adr. skalaZAVINACpals.cas.cz